Gebruikersreglement ´Het klokhuis´

Info

 1. Wij verhuren ons blokhut/gebouw niet aan particulieren of studentengroepen. Wij verwijzen je dan door naar camping/kampeerboerderij in ons dorp.

Aankomst/vertrek

 1. Het is niet toegestaan om met voertuigen met vier of meer wielen op het terrein te komen. In het uitzonderlijke geval van laden/lossen met een auto en een kleine aanhangwagen is dit alleen met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder tijdelijk toegestaan.

 2. Het is toegestaan om een (afgekoppelde) aanhangwagen, gedurende de huurperiode, op het verharde gedeelte naast het gebouw “Het Klokhuis” te plaatsen.

 3. Auto’s dienen op het aanwezige parkeerterrein te worden geparkeerd. De gehele oprit naar het gebouw “Het Klokhuis”  moet vrij zijn van voertuigen en goederen (i.v.m. hulpdiensten).

 4. De huurder krijgt bij aankomst één set sleutels waarvoor de huurder gedurende de gehele huur periode verantwoordelijk voor is. Bij verlies van één van beiden dient de huurder contact op te nemen met de verhuurder. Bij sleutel verlies worden kosten voor een nieuw sleutelplan in rekening gebracht.

 5. Bij aankomst is er iemand van de Scouting PSG om u wegwijs te maken in het gebouw en welke lokalen u ter beschikking heeft. De andere ruimten zijn niet toegankelijk.

 6. Op last van de brandweer dient er een lijst van aanwezigen te zijn. Deze lijst dient u bij aankomst te overhandigen.

 7. Huisvuil / grofvuil: dit dient u mee naar huis te nemen, of je kunt zelf een container te regelen.

 

Verblijf

 1. Het is niet toegestaan om in het gebouw “Het Klokhuis”  te roken, kaarsen te branden, verlichting te versieren.

 2. Bij de verhuur van lokaalruimte wordt uitgegaan van een groepsgrootte van 15 tot 20 personen per lokaal met een maximum van ±65 personen.

 3. Vluchtwegen en blusmiddelen dienen te allen tijde vrijgehouden te worden van obstakels.

 4. Het is niet toegestaan de brandblusmiddelen voor andere doeleinden te gebruiken dan voor bluswerkzaamheden.

 5. Het plaatsen van tenten, caravans en campers op het terrein is alleen toegestaan in overleg en met instemming van de verhuurder.

 6. Het stoken van een kampvuur; hiervoor mag alleen schoon en gedroogd hout gebruikt worden dat men zelf heeft meegenomen. Tevens moet men de stookvergunning naleven welke op de locatie aanwezig is.

 7. Het stoken van een kampvuur mag alleen in de daarvoor bestemde kampvuurkuil gedaan worden, welke netjes na gebruik schoongemaakt dient te worden.

 8. Het is niet toegestaan gaten in de grond/gras te boren.

 9. Bij tussentijds vertrek dienen alle vluchtwegen en deuren dicht en op slot te zijn, lampen en verwarming uit te zijn.

 10. De avond stilte gaat in om ±23.00 uur tot 07.00 uur.

 11. Het is verboden om spijkers e.d. in de muren te slaan.

 12. Schade veroorzaakt door de huurder zal te allen tijde op de huurder worden verhaald.

 

Algemeen

 1. Bij verhuur van het gebouw kunt u gebruik maken van de sanitaire ruimten en de keuken, met inbegrip van potten, pannen enzovoort. Serviesgoed en bestek dient u zelf mee te brengen. Voor weekenden is 1 koelkast beschikbaar voor de huurder. Indien de huur 1 week bedraagd zijn er 2 koelkasten beschikbaar.

 2. iedere huurder van het gebouw / terrein is zelf verantwoordelijk voor mobiele telefoons om te kunnen bellen en voor de aanwezigheid van voldoende en gediplomeerde EHBO-ers of BHV-ers, indien nodig volgens de regels van brandweer, of andere instanties.

 3. Elke huurder dient voldoende mensen te hebben om de eventuelen ontruiming goed en veilig te kunnen uitvoeren

 4. Huurder zal zich ook conformeren aan de Drank en Horeca wetgeving zoals deze nu van kracht is. Opgelegde boetes bij overtreding(en) zijn voor rekening van de huurder.

 5. De automatische rookdetectie, ontruimingsinstallatie dienen in bedrijf te zijn. Bij onjuist gebruik zullen de kosten voor het vervangen van apparatuur of  kosten van hulpdiensten en/of bewaking worden doorberekend.

 6. Onze speltakken van de Scouting PSG draaien op.

 • De Stam draait in hun lokaal op zaterdagavond (deze word niet verhuurd)
 • Beverlokaal op vrijdag tussen 18:30 en 21:30uur bezet.
 • Scoutslokaal op zaredag tussen 12:30 en 16.00 uur bezet.
 • Welpenlokaal op zaterdag tussen 09:00 t/m 11:30uur bezet.
 • Staflokaal kan gebruikt worden voor opslag.

U kunt de lokalen op de genoemde niet gebruiken en u dient deze en de keuken op tijd opgeruimd te hebben.

 1. Het Explorer & Pivo(R&S) lokaal is doorlopend verhuurd. Deze huurder heeft toegang tot deze ruimte en toiletten + verkeersruimten en keuken.

 2. Bij het gebouw is een buitenterrein (gras). Voor het bos heeft de Scouting PSG geen gebruiksrecht en kan het daarom ook niet in gebruik geven. Het bos is opengesteld voor iedereen. Voor de huurder geldt dat het bos onder eigen verantwoordelijkheid gebruikt kan worden

 3. Na gebruik de gebruikte ruimtes schoon te maken.

 4. Voor vragen voor- of tijdens uw verblijf in Loon op Zand kunt U terecht bij:

 5. Proxisleutel kost bij verlies  €85,-. (sleutel voor alarm)

 

Nederlands:

Groepsactiviteiten

PSG

De volgende groepsactiviteiten staan gepland voor seizoen 2022/2023

 • .
 • .
 • .

 

Kom vrijblijvend eens kijken bij onze vereniging, dit kan 3x gratis.

Aanmelden klik hier   3x gratis komen kijken !

Ervaar en beleef het gevoel van Scouting,

Durf jij de uitdaging aan !

laat je uitdagen

 

 

Sponsor onze club

SponsorKliks, gratis sponsoren!

Als u bestelt via sponsorkliks dan steunt u ook Scouting Pastoor Simonsgroep.

Door op bovenstaand logo te klikken kunt u bestellen bij zeer populaire webshops.

Wij krijgen als vereniging een percentage van wat door u via deze link bestelt wordt.

Snel, Safe en Simpel dus bestel en U steunt Scouting PSG alvast bedankt voor uw steun aan onze vereniging.

Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies. Lees onze Privacy Verklaring